Surah Al Mumtahanah | Al-Quran | Surah Al-Mumtahanah – 60

“Source of This Article:- “https://www.islam-peace.com/al-quran-surah-al-mumtahanah-60-hindi-translation/

Al-Quran : Surah Al-Mumtahanah – 60

Surah Al-Mumtahanah Madeene me nazil hui aur isme 13 aaytein aur 2 rukuh hain.
Allah ke naam se shuru krta hun, jo bada meharban aur reham krne wala hai.


60:1

Hey ve logon jo emaan laye ho! mere aur apne dushmanon ko apna dost na banao, tum to dosti se unki or sandesh bhejte ho, aur ve us sach ka jo tumhare paas aa chuka hai inkaar karte hain, rasool ko aur khud tum ko bhi sirf is nikal wajah se family apne rabb par emaan rakhte ho, agar tum mere raste me jihad ke liye aur meri khushi ki khoj me nikle ho (to un se dosti na karo) tum un ke paas prem ka sandesh chhipa-chhipa kar bhejte ho aur mujhe ma achhi jo tum ne chhipaya aur veh bhi jo tumne zahir kiya, tum me se jo bhi is kaam ko karega veh beshaq seedhe raste se bhatak jayega.


60:2

Agar ve tum par kahin kaabu pa lein to ve tumhare (khule) dushmann ho jayein aur buraai ke sath tum par hath uthane lagein aur bure shabd (lafz) kehne lagein aur (dil se) chahne lagein ki tum bhi lago ki tum bhi


60:3

Tumhari natedariyan (aur rishte) aur aulaad tumhein qayamat (praley) ke din kaam na aayeinge. Allah (taala) tumhare beech faisla kar dega aur tum jo kuchh kar rahe ho use Allah achhi tarah dekh raha hai.


60:4

(Mussalmano!) un sab se puri tarah se vimukh (barri) hain. Hum tumhare (aaqeede ka) inkaar karte hain, aur jab tak tum Allah ke ek hone par emaan na lao hum mein tum mein humesha ke liye kapat aur bair paida ho gyi. Lekin ibraheem ki itni baat to apne pitaa se hui thi ki mai tumhare liye kshama-yachna (istighafaar) zaroor karunga aur tumhare liye mujhe Allah ke samne koi haqq bhi nahin. Hey humare rabb! tujh par hello humne bharosa kiya hai, aur teri hello taraf hum aakarshit (mutwajjah) hote hain aur teri hello taraf fir aana hai.


60:5

Hey humare rabb! tu humein kafiron ke imtehan mein na daal, aur he humare rabb! Humari galtiyon ko maaf kar, beshaq tu hello prabhavshali (ghalib) aur hiqmat wala hai.


60:6

Beshak tumhare liye un mein achhe aadarsh ​​(usva) (aur achhi pairvi hai khas-kar) har us insaan ke liye jo Allah aur qayamat ke din ki mulaqaat par yakeen rakhta ho, aur agar koi vineja wala (muh fer Allah) (taala) puri tarah se beniyaz hai aur badhai aur tareef ke yogya (layak) hai.


60:7

Kya tajjub ki kareeb hello Allah (taala) tum mein aur tumhare dushmano mein prem paida kar de, Allah (taala) ko sbhi kudrat hai aur Allah bada maaf karne wala aur reham karne wala (dayalu) hai.


60:8

Jin logon ne tum se dharam ke baare mein yuddh nahin kiya aur tumhein desh se nahin nikala, un ke sath achha sulook aur ehsaan karne aur insaaf wala bartaav karne se Allah (taala) tumhein nahin roksha, (balki) to Allah (balki) insaaf karne walon se prem karta hai.


60:9

Allah (taala) tumhein kewal un logon se prem karne se rokta hai, jinhone tum se dharam ke baare mein ladaai kiya aur tumhein desh se nikala aur desh se nikalne walon ki madad ki, jo log aise kafironhi se prem karein v ) zaalim hain.


60:10

Hey emaanwalon! jab tumhare pas mussalman aurtein hijrat karke aayein to tum unki pareeksha (imtehan) le liya karo, haqeeqat mein un ke emaan ko achhi tarah janne wala to Allah hello hai, lekin agar ve to tumhein wali maan, na karo, yeh un ke liye halal (vaidh) nahin aur na ve in ke liye halal hain, aur jo kharch un kafiron ka hua ho veh unhein ada kar do, un aurton ko unki mahar dekar un se vivah kar lene mein tum par koi paap nahin, aur kafir aurton ke vivah bandhan ko apne kabze mein na rakho. Aur jo kuchh tum ne kharch kiya ho maang lo, aur jo kuchh un kafiron ne kharch kiya ho, veh bhi maang lein, yeh Allah ka faisla hai jo tumhare beech kar raha hai, aur Allah (taala) janne wala (awala) hiqmat hai hello.


6:11

Aur agar tumhari koi patni tumhare hath se nikal jaye aur kafiron ke pas chali jaye, fir tumhein badle ka samay mil jaye to jinki patniyan chali gyi hain unhein un ke kharch ke smaan ada Allah kar ji, aur par us rakhte ho.


6:12

Hey rasool! (sandeshta) jab mussalman aurtein aap se in baaton par baiyt karne aayein ki veh Allah ke sath kisi ko sajhidaar nahin bnayeingi, chori na kareingi, vyabhichar lgayeingi jo khud apne hathon-pairon ke samne gaddh lein aur kisi neki ke kaam mein teri nafarmani na kreingi, to aap un se baiyt kar liya karein. Aur unke liye Allah se maafi maange, beshaq Allah (taala) maaf karne wala dayalu hai.


6:13

Hey musselmano! tum us kaum se dosti na rakho, jin par Allah ka azaab aa chuka hai, jo aakhirat se is tarah niraash ho chuke hain jaise ki murde qabr walon se kafir mayoos hai.


AL-QURAN , Surah Al-Mumtahanah – 60 , Hindi translation

Soure : islam-peace.com


Sell Your Internet Make Money 100% Real 1GB = $1:-

Click for Original Content Writer

“Disclaimer”

“We sharing content only for awareness purpose. If you are the owner of this content or material and want to remove this then Mail us, We will remove it as soon as Possible.”

"Contact Us:-" "News Fall Out"

#Surah #Mumtahanah #AlQuran #Surah #AlMumtahanah

Translate »
%d bloggers like this: